Civil szervezet alapítása

Költségek
Alapítvány, egyesület alapításának menete

1. Kapcsolatfelvétel módja a honlapon található adatlap kitöltése és elküldése irodánk felé. Ebben az esetben 1-2 órán belül felvesszük Önnel a kapcsolatot, időpontot egyeztetünk, és az esetlegesen felmerülő kérdéseket letisztázzuk.

Másik lehetőség a honlapon található telefonon, e-mailben történő közvetlen megkeresés. Ebben az esetben is az adatlapon lévő adatok megküldése elengedhetetlen a civil szervezet megalapításához.

Ha bizonytalan, hogy milyen szervezetet alapítson és szeretné tisztán látni a jogi lehetőségeket, akkor egy személyes konzultáció alkalmával tisztázzuk a kérdéseket, majd felvesszük az adatokat.

A civil szervezet alapításával kapcsolatos tudnivalók átbeszélésére biztosított konzultáció díja Br. 8000.-Ft, amely összeg az alapítás végösszegéből jóváírásra kerül.

2. A létesítő okirat elkészítése után időpontot egyeztetünk a dokumentumok aláírására.

Civil szervezet nyilvántartás vételével kapcsolatosan illeték fizetési kötelezettséget vezettek be 2020-tól.

3. Aláírás, amelynél minden aláíró félnek jelen kell lennie, amelyhez az alábbiakat kell magával hoznia:

Személyigazolvány, lakcímkártya és adókártya a személyazonosság pontos megállapítása végett.

A szerződés aláírása, felvilágosítás adás, illetve a felmerülő kérdések tisztázása, melynek időtartalma 25-35 perc. A székhely használatára vonatkozó nyilatkozat megtétele.

4. Kérelem haladéktalan benyújtása az illetékes bírósághoz.

5. Az alapítást követő bejelentési kötelezettségek:

Bankszámlanyitás

Aláírási címpéldány elkészíttetése közjegyzõnél.

NAV, KSH, bejelentkezés: az alapítást követően célszerű könyvelőt megbízni, aki ezen bejelentéseket a bejegyzéstől számított 15 napon belül megteszi.

Civil Szervezet Alapítása
Alapítvány fogalma

Az alapítvány az alapító által az alapító okiratban meghatározott tartós cél folyamatos megvalósítására létrehozott jogi személy. Az alapító az alapító okiratban meghatározza az alapítványnak juttatott vagyont és az alapítvány szervezetét.

Tevékenységének korlátai

Nem alapítható gazdasági tevékenység folytatására.
A cél megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági tevékenység végzésére jogosult.
Nem lehet korlátlan felelősségű tagja más jogalanynak, nem létesíthet alapítványt és nem csatlakozhat alapítványhoz.

Civil szervezet korlátai
A vagyoni juttatás teljesítése

Acél megvalósításához szükséges, az alapító okiratban vállalt vagyoni juttatást teljesíteni vagyont a nyilvántartásba-vételi kérelem benyújtásáig át kell ruháznia az alapítványra.
Alapításkor csatolni kell az alapító vagyon rendelkezésre bocsátásról szóló bizonylatokat.

Az alapító okiratnak kötelezően tartalmaznia kell:

1.) Az alapítvány határozott vagy határozatlan időre történő létesítését, határozott időre történő létesítésnél a határozott időtartamot.
2.) Az alapítványi vagyon kezelésének és felhasználásának szabályait.
3.) A kuratóriumi tagság keletkezésére és megszűnésére vonatkozó szabályokat, a kuratóriumi tagság határozott vagy határozatlan időre szóló voltát, határozott idejű kuratóriumi tagság esetén a határozott időtartamot, továbbá a kuratórium tagjaira vonatkozó kizáró és összeférhetetlenségi szabályokat.
4.) A kuratóriumi tagsági díjazás megállapításának szabályait.

Az alapító okirat szükség szerint rendelkezik

a) az alapító jogainak meghatározott alapítványi szerv hatáskörébe utalásáról;
b) az alapítói jogok átruházásának szabályairól;
c) az alapítványhoz való csatlakozásnak vagyoni juttatás fejében történő megengedéséről, annak feltételeiről és a csatlakozót megillető alapítói vagy egyéb jogokról;
d) gazdasági tevékenység folytatásáról és ennek kereteiről;
e) az alapítványi szervek hatásköréről és eljárási szabályairól;
f) az alapítók gyűlésének létesítéséről és e gyűlés működési szabályairól;
g) az e törvényben nem nevesített alapítványi szervek létesítéséről, eljárási szabályainak meghatározásáról, tagjainak kinevezéséről, visszahívásáról és javadalmazásáról;
h) az alapítvány képviseletének részletes szabályairól, ideértve az alapítvány munkavállalóival szemben a munkáltatói jogok gyakorlójának a meghatározását;
i) a kedvezményezettek körének meghatározásáról, illetve a kedvezményezett személyek megjelöléséről, továbbá a kedvezményezetteket megillető szolgáltatásról és jogokról;
j) az alapítvány jogutód nélküli megszűnése esetére az alapítvány fennmaradó vagyona jogosultjának megnevezésről.

Önt terhelő költség: Br. 85.500.-Ft.

Civil Szervezet Alapítása